TAMAMLAYICI DONANIM

Kendi başına önemli bir ekonomik değer olan metal talaşının "doğru" yönetilmesi, işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin metal talaşını doğru yöneterek elde edecekleri faydalar;

  • İşçilik maliyetlerinde azalma
  • Atölye alanı kullanımında azalma
  • Kesme sıvısı sarfiyatında azalma
  • Metal talaşının hurda değerinde artış
  • Enerji sarfiyatında azalma
  • Çevre üzerindeki olumsuz etkilerde azalma

şeklinde sıralanabilir. Bu faydaların elde edilmesini sağlamak, kesme sıvısını metal talaşından ayrıştırmanın yanında, yükleme, taşıma, depolama ve nakliye süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerle mümkündür.

ECOCUT-TECH, sunduğu tamamlayıcı donanımlarla, metal talaşının işlenmesi sürecini yukarıda sayılan faydaların azami seviyede sağlanması amacıyla sistem mantığı içerisinde çözmektedir.

ÇELİK BANT KONVEYÖR

Her çeşit metal talaşı geometrisi için kullanılabilen ECOCUT-TECH Çelik Bant Konveyörler, dayanıklı ve uzun ömürlü yapılarıyla, metal talaşı yönetim sistemlerinin vazgeçilmez parçaları olmuşlardır. Kendi üzerine monte edilebilen bunkeri içerisindeki ya da kırıcı, santrifüj gibi bir makinanın çıkışındaki metal talaşını bir sonraki işleme ya da depolama adımına taşırken, metal talaşından sızması muhtemel kesme sıvılarının toplanması ve aktarılması için özel donanıma sahiptirler.

Çelik Bant Konveyör
SIYIRICI BANT KONVEYÖR

Çok uzağa, çok yükseğe ya da çok dik açılara metal talaşı taşımada en uygun çözümü sunan ECOCUT-TECH Sıyırıcı Bant Konveyörler, gövdesi üzerine monte edilebilen kapaklar vasıtasıyla, çoklu silo dolumlarında düşük fiyat/performans (örneğin: TL/Taşınan Talaş Miktarı) oranı sağlamaktadır.

Sıyırıcı Bant Konveyör
HELEZON KONVEYÖR

Metal talaşının taşınmasında en ekonomik çözümü sunan ECOCUT-TECH Helezon Konveyörler, özel imalat yöntemleri sayesinde, birçok farklı amaçla kullanılan bu taşıma yöntemini metal talaşına başarıyla uygulamıştır. Alışılagelmiş uygulamaların aksine, ECOCUT-TECH Helezon Konveyörler, daha yüksek açılarda çalışabilmekte, daha kısa mesafelerde daha yükseğe metal talaşı taşıyabilmekte, daha uzun kullanım süreleri sağlamaktadır.

Helezon Konveyör
TALAŞ ARABASI

Metal talaşının doğru yönetilmesi süreci, talaşın talaş arabasında biriktirilmesiyle başlar. ECOCUT-TECH Talaş Arabaları, güçlü yapısı, kolay hareket ettirilebilmesi, zahmetsiz boşaltılabilmesi, içerisinde biriken kesme sıvısının boşaltılabilmesi gibi özellikler sunmaktadır. ECOCUT-TECH Talaş Arabası Asansörüyle birlikte kullanıldığında, arabaların renkleri ve tutma mekanizmaları özelleştirilerek, farklı özelliklerde talaşların aynı ortamda bulunduğu atölyeler için karışmayı önleyici etkin çözümler ortaya koyabilmektedir.

Talaş Arabası
TALAŞ ARABASI ASANSÖRÜ

Talaş arabaları içerisinde toplanan metal talaşının, talaş işleme sistemine en hızlı, en güvenli ve en ekonomik şekilde yüklenmesi için ECOCUT-TECH Talaş Arabası Asansörü önerilmektedir. Talaş Arabası Asansörüne alternatif olan yöntemler, ya vinçle boşaltma yönteminde olduğu gibi iş güvenliği açısından sakıncalar oluşturmakta, ya elle yükleme yönteminde olduğu gibi yavaş ve maliyetli olmaktadır.

Talaş Arabası Asansörü
METAL TALAŞI ELEĞİ

Talaş içerisinde çeşitli nedenlerle bulunabilecek, özellikle bütün haldeki metaller gibi yabancı maddelerin sistemi oluşturan diğer makinalar üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesi için talaştan ayıklanması gerekmektedir. Bu işlevi yerine getirmek için, ECOCUT-TECH Metal Talaşı Eleği kullanılmaktadır.

Metal Talaşı Eleği
YAĞ TOPLAMA SİSTEMİ

Talaşın işlenmesi yoluyla, talaş üzerindeki kesme sıvıları talaştan ayrıştırılarak toplanmaktadır. Toplanan kesme sıvılarının ekonomik açıdan en uygun şekilde değerlendirilmesi için çeşitli yöntemlerle temizlenmesi ve kolaylıkla aktarılabilmesi gerekmektedir. ECOCUT-TECH Yağ Toplama Sistemleri, kesme sıvılarının atölye içerisinde etkin şekilde yönetilmesini olanaklı kılar.

Yağ Toplama Sistemi
MANYETİK SEPERATÖR

Demir dışı metallerin talaşları içerisine karışabilecek ve metalin yeniden işlenmesi sürecinde istenmeyen demir içeriğinin ayıklanması için kullanılan ECOCUT-TECH Manyetik Seperatörler, güçlü manyetik alana sahip sabit mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir. Yüksek oranda ayıklamanın sağlanabilmesi için malzemenin düzgün şekilde manyetik tambur yüzeyine yayılması sağlanmakta, ayrıca tambur dönüş hızı kullanıcı tarafından değiştirilebilmekte, bu yolla sistemin malzemenin değişen özelliklerine uyumu sağlanabilmektedir. ECOCUT-TECH Manyetik Seperatörler, malzeme beslemesini sağlayan ve uygulamaya göre şekillenen konveyör donanımıyla birlikte eksiksiz bir sistem olarak hizmete sunulmaktadır.

Manyetik Separatör
TALAŞ SİLOSU

Metal talaşının işlendikten sonra nakliyesine kadar geçen süre içerisinde en düşük maliyetle ve en uygun koşullarda saklanması gerekmektedir. Talaşın saklanması konusunda en büyük maliyet kalemi, talaşın kıymetli imalat alanı içerisinde kapladığı yerdir. İstifleme ve nakliye aracına yükleme zorlukları dolayısıyla talaşın depolanması esnasında yüksek miktarda alan kullanılmaktadır. Talaşın silolar içerisinde depolanması ise, daha küçük alanda daha fazla talaşın saklanmasını sağlamakta, ayrıca talaşın nakliye aracına yüklenmesi sırasında ihtiyaç duyulan iş gücü ortadan kalkmaktadır.

Talaş Silosu
Uygulamalar
ECOCUT-TECH Talaş Arabası Asansörü