Uygulama Örnekleri

KIRICI VE ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ

Çelik malzemenin otomat tezgahlarında saf yağ ile işlenmesi sonucu ortaya çıkan metal talaşının işlenmesi, işletmeler için çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunların en başında çok kıymetli saf kesme yağının geri kazanılmasıdır. Diğer fayladar ise, talaş depolamada kolaylık, talaş içerisinde kalan iş parçalarının ortaya çıkartılması, atölye ve çevrenin temiz tutulması olarak sıralanabilir.

Tüm bu faydaların sağlanabilmesi için tornalama işleminin birbirine dolaşık talaşının öncelikle kırılması gerekmektedir. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kazcıoğlu Otomotiv'de, ECOCUT-TECH ECT-600 Santrifüje talaşları beslemeden kırma yolunu seçti. Geri kazanılan saf kesme yağıyla, harcanan bir değerin firma içinde kalması sağlanırken, etkin talaş yönetimiyle de firmaya değer katılmış oldu.

KIRICI VE ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ KIRICI VE ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ KIRICI VE ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ KIRICI VE ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ
ÇELİK VE ALUMİNYUM İÇİN AYRI SİSTEMLER

Otomotiv yan sanayide faaliyet göstern Sio Automotive, imalatta kullandığı çelik ve aluminyum malzemelerin talaşları için ayrı ayrı sistemler kullanma yolunu seçti. Talaş işleme sistemleri içerisinde bir miktar talaşın kalması kaçınılmazdır ve sistemi tamamen temizlemek mümkün değildir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Sio Automotive gibi farkı metaller için ayrı sistemler kullanılmasının nedeni anlaşılabilir.

Bu uygulamada, talaş arabaları içerisinde toplanan talaş, asansör marifetiyle kırıcı besleme konveyörü burkerine aktarılmaktadır. Kırıcı besleme konveyörü ve kırıcıdan çıkan talaşlar çelik bant konveyörle santrifüje taşınmakta, işlenen talaşlar bir konveyör marifetiyle santrifüjden alınarak konteynerler içerisinde toplanmaktadır. Geri kazanılan kesme sıvısı ise PLC kontrollü bir pompa tarafından variller içerisine aktarılmaktadır.

ÇELİK VE ALUMİNYUM İÇİN AYRI SİSTEMLER ÇELİK VE ALUMİNYUM İÇİN AYRI SİSTEMLER ÇELİK VE ALUMİNYUM İÇİN AYRI SİSTEMLER ÇELİK VE ALUMİNYUM İÇİN AYRI SİSTEMLER
ECOCUT-TECH ECP BRİKETLEME PRESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

İngiltere'de yerleşik, gıda paketleme makinaları üreticisi Proseal firması, yoğun talaşlı imalat sonucu ortaya çıkan alüminyum talaşının yönetilmesi amacıyla, Talaş Arabası Yükleme Asansörü ve ECP3-L1 Talaş Biriketleme Presinden oluşan sistemi kullanıma sokmuştur.

Talaş arabaları içerisinde toplanan talaş, asansör sayesinde, asansörlü yüklemeye uygun ebatlarda imal edilmiş bunker içerisine kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bunkerden prese aktarılan talaş, yüksek hidrolik güç altında sıkıştırılarak biriketlenmekte ve çıkış şutları vasıtasıyla bir talaş arabası içerisinde toplanmaktadır.

Biriketleme yoluyla geri kazanılan kesme sıvısı ise PLC kontrollü pompa ile arıtma ve filtrasyon sistemine aktarılmakta ve su - yağ dengesi ayarlanarak yeniden kullanıma sunulmaktadır.

ECOCUT-TECH ECP BRİKETLEME PRESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECP BRİKETLEME PRESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECP BRİKETLEME PRESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
METAL TALAŞI YAĞI AYRIŞTIRMA VE DEPOLAMA SİSTEMİ
01

Birbirinin aynı iki hattan oluşan bu örnekte, talaş arabaları içerisindeki talaş her iki hatta da iki farklı kattan yüklenebilmektedir.

02
Talaş Arabası Asansörleri - Alt Kat
03
Talaş Arabası Asansörleri - Üst Kat

Talaş arabaları otomatik olarak kırıcı besleme helezon konveyörleri bunkerlerine boşaltılmaktadır.

04

Talaş Arabası Asansörü Boşaltma Noktasında

Kırıcı besleme bunkerine dökülen talaş, kırıcı bıçaklarına doğru itilir ve bu noktada talaşın kırılması sağlanır.

05

Kırıcı ve Kırıcı Besleme Helezon Konveyörü

06

Kırıcı Bıçakları

Kırıcı ve kırıcı besleme helezon konveyörü altından düşen talaşlar, bir çelik bant konveyör vasıtasıyla santrifüje aktarılır. Çelik bant konveyör üzerinde kesme sıvısının talaştan ayrıştırılması süzülme yoluyla başlar. Süzülen kesme sıvıları, çelik bant konveyör gövdesine entegre haznede toplanarak, seviye sensörü kontrolündeki pompa ile kesme sıvısı toplama tankına aktarılır.

07

Gövdesine Yağ Toplama Tankı Entegre Çelik Bant Konveyör

Çelik bant konveyör tarafından taşınan talaş içerisinde olması muhtemel talaş dışı malzemenin talaştan ayrıştırılması için, vibrasyon motorlu bir sarsak elek kullanılır. Elekten geçen talaş, yağının ayrıştırılması için santrifüje girer. Santrifüj yoluyla ayrıştırılan kesme sıvısı, işlenmiş talaşın santrifüjden çıktığı şuttan ayrı bir şuttan akarak, tankta toplanır.

08

Santrifüj, Ana Yağ Toplama Tankı ve Talaş Eleği

İşlenmiş talaş, santrifüj talaş boşaltma şutundan bir sıyırıcı bant konveyörle alınarak silo doldurma sıyırıcı bant konveyörüne aktarılır.

09

Santrifüj Boşaltma Sıyırıcı Bant Konveyörleri

10

Silo Doldurma Sıyırıcı Bant Konveyörleri

Silo doldurma sıyırıcı bant konveyörleri gövdesine entegre kapaklar, işlenmiş talaşın otomasyon yazılımı kumandasında silolara aktarılmasını sağlar.

11

Silo Doldurma Kapakları (Silo Doldurma Sıyırıcı Bant Konveyörü alttan görünüş)

12

Talaş Siloları

Silolarda toplanan talaş, siloların ön yüzündeki kapaklar vasıtasıyla nakil araçlarına yüklenerek, sistem içerisindeki yolculuklarını tamamlar.

13

Talaş Siloları Boşaltma Kapakları

Tüm operasyon PLC kontrollü olarak tam otomatik olarak yürütülür. Kontrol panosu üzerindeki dokunmatik ekrandan sistem bileşenleri tek tek çalıştırılabilmekte, sistem durumu izlenebilmekte, sistem üzerinde parametrik kontroller yapılabilmekte ve hata raporları alınabilmektedir.

14

Ana Kontrol Paneli

ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ

Pirinç çubuk, lama, profil ve kollektör borusu imalatı konusunda faaliyet gösteren İyiokur Metal, piyasadan aldığı pirinç talaşını ergitme ocaklarına vermeden önce, ECOCUT-TECH ECT-600 modeli santrifüjden geçirmekte, bu yolla ocakta oluşan fireler yanında operasyonlarının çevreye olan etkisini de azaltmaktadır.

ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ
ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ

NSK markasıyla armatür, musluk ve vana imalatı yapan Öznur Pres, pirinç talaşına karışan saf kesme yağlarının geri kazanılarak yeniden üretimde kullanılması yönünde önemli bir iyileştirmeye imza attı. Günlük ortalama 2 ton pirinç talaşı işlemek için ECOCUT-TECH markasını tercih eden firma, hem artan yağ verimiyle, hem de azalan işçilik ihtiyacıyla önemli tasarruf sağlayacak.

Pirinç, imalat sürecinde cok yüksek oranda milimetre altı parça oluşturmakta ve bu parçalar geri kazanılan yağın içerisine karışmaktadır. Karenpro tarafından geliştirilen özel filtreleme yöntemleri sayesinde geri kazanılan yağ içerisindeki kaçak talaş ebadı 200 μm altında tutulmaktadır.

ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-600 UYGULAMA ÖRNEĞİ
ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ

Oyak Renault fabrikası bünyesinde alt yüklenici olarak faaliyet gösteren müşterimiz, dişli kutusu atölyesi faaliyetleri sonucu sentetik yağlarla kontamine olmuş metal talaşından kesme yağlarının ayrıştırılıp yeniden kullanıma sunulması konusunda hizmet vermektedir. Bu proje kapsamında, günlük 3 ton metal talaşı işleyen ATIKSAN, günlük 230 litre (bir varilden fazla) sentetik yağın yeniden kullanıma sokulmasını temin etmektedir. Firmanın daha önce kullandığı santrifüj sistemine göre %15 verim artışı sağlanmış, fabrika yetkililerinin deyimiyle “Çok daha kuru” talaş elde edilmiştir..

ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ ECOCUT-TECH ECT-700 UYGULAMA ÖRNEĞİ